หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  19 0 23 ธ.ค. 2562
พ่นยาป้องกันยุงลาย   297 2 14 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน  268 1 12 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  151 0 12 มิ.ย. 2561
ที่ไหนรับ โอนย้ายนักวิชาการศึกษา ของพิษณุโลกครับ  448 2 23 พ.ย. 2560
แบบเสนอโครงการ  1676 0 11 มิ.ย. 2559
แบบคำร้องขอความช่วยเหลือ  1257 0 11 มิ.ย. 2559
แบบคำขอน้ำอุปโภค บริโภค  695 0 11 มิ.ย. 2559
แบบคําขอข้อมูลข่าวสาร  566 0 11 มิ.ย. 2559
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพิษณุโลก ด้วยครับ  540 0 2 มิ.ย. 2559
ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก  923 0 8 เม.ย. 2559
ถาม รายละเ * * * ยดครั้งชำระภาษี  582 0 10 ส.ค. 2558
ต้องการพนักงานงานส่วนตำบล (ข้าราชการ)  1423 0 18 ธ.ค. 2557
ขาดเจ้าหน้าพัสดุ  1215 1 17 ต.ค. 2557
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ปิดให้บริการแล้วค่ะ   675 0 1 ส.ค. 2557
  (1)  
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435