หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
 
 
 
 
ประปาภูเขา จำนวน 4 แห่ง
 
ประปาขนาดใหญ่ จำนวน 8 แห่ง
 
ประปาขนาดเล็ก จำนวน 7 แห่ง
 
 
 
 
หน่วยบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน
 
 
 
 
ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 20 แห่ง
 
โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 14 แห่ง
 
อู่ซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน จำนวน 8 แห่ง
 
 
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น จำนวนสมาชิก 700 คน
 
ไทยอาสาป้องกันชาติ 3 รุ่น จำนวนสมาชิก 210 คน
 
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวนสมาชิก 1,000 คน