หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
   
การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา
   
การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ปรับปรุงตลิ่ง ขุดเจาะบ่อบาดาล/ ขุดลอก
   
การก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ
 
 
 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากไร้
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬา และการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง
   
การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
 
 
 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820