หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 
 


นางสาวนวลศรี ยอยยิ้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวญนันท์นิชา บุญหนู
หัวหน้าสำนักปลัด
 


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวพักตร์นิภา ธิมาชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายบุญโชค ชื่นชาวนา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางสาวพนิดา ช่วงชิด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสบาทัย พรมขัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายภานุพงศ์ จันทร์ผ่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล


นางสาวทัศณีวรรณ จันทะคุณ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายอภิชัย ฟั้นคุ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบัญชา เกตุอิ้ม
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820