หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
คู่มือประชาชน
 
       

- คู่มือประชาชน-


แบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทาง


แบบขอรับการช่วยเหลือ จากการขาดแคลนน้ำ


แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบคำร้องของลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ


คำร้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์


แบบคำร้องทั่วไป


ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543


ใบยืมพัสดุ ครุภัณฑ์


คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน


แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


แบบรับรองสถานะของครัวเรือน


คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์


คู่มือประชาชนการขอใช้/ขอยืมทรัพย์สินทางราชการ

  (1)  
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820