หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 

ดาวโหลด
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561  
 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน  (ระหว่างเดือนตุลาคม  -  มีนาคม   พ.ศ. 2561) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 09.44 น. โดย คุณ พักตร์นิภา ธิมาชัย

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435