หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงการการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำลบล และพนักงานจ้าง [ 31 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศนโยบาย No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
การประชุมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
มาตรการส่่งเสริมคุุณธรรมและความโปร่่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
กิจกรรมส่่งเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820