หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
การประเมินความเสี่ยง 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820