หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
ข้อบัญญัติ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติตำบลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน 2563 [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 269  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 25 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)  
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435