หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง อบต.บ้านดง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
[ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ อบต.บ้านเง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)