หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ตัวอย่างแบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ (แบบใหม่) ประจำปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลงโทษทางวินัย [ 10 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการลา [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)