หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)