หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่ง อบต.บ้านดง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่ง อบต.บ้านดง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 1/2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 3 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)