หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง อบต.บ้านดง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่ง อบต.บ้านดง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 1/2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)