หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับที่พักค้างแรม (บ้านโฮมสเตย์) ตำบลบ้านดง  14 มิ.ย. 2559 494
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (วัดบ้านดง)  14 มิ.ย. 2559 622
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์  14 มิ.ย. 2559 400
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนบ้านดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  14 มิ.ย. 2559 334
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  14 มิ.ย. 2559 579
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  14 มิ.ย. 2559 455
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น   14 มิ.ย. 2559 1098
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  13 มิ.ย. 2559 333
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว การชำระภาษีประจำปี 2559  2 มิ.ย. 2559 583
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว การชำระภาษีประจำปี 2558  2 มิ.ย. 2559 476
<< หน้าแรก...     23      24      25      26     (27)     28      29      30   
 

 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820