หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศโครงการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกาศโครงการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประกาศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ  16 ธ.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563  4 ธ.ค. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  9 พ.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง กำหนดบันทึกเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย และการเข้าร่วมกิจกรรม และงานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง  8 ต.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566  2 ต.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  18 ก.ย. 2563 30
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 

 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435