หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผงการดำเนินรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 16.01 น. โดย คุณ มะลิวัลย์ สุขแจ่ม

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820