หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
หนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศโครงการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกาศโครงการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประกาศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 15.29 น. โดย คุณ พักตร์นิภา ธิมาชัย

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435