หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิ่ทธิสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตำบลบ้านดง  
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  
รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2563 เวลา 09.07 น. โดย คุณ พักตร์นิภา ธิมาชัย

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820