หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านรัฐร่วมราษฏร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อคนยากไร้เมืองสองแคว ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีโครงการบ้านรัฐร่วมราษฏร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อคนยากไร้เมืองสองแคว ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ หมูที่ 11 บ้านชุมแสง ผู้ที่ได้รับมอบบ้านนางวิรัชน์ ออกแม่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 08.22 น. โดย คุณ มะลิวัลย์ สุขแจ่ม

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557