หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  
 

ผู้พิการที่มีความประสงค์ขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือ ให้ผู้พิการมอบอำนาจให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ หรือพี่น้อง ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2557 เวลา 16.06 น. โดย คุณ พักตร์นิภา ธิมาชัย

ผู้เข้าชม 324 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435