หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์สิทธิคนพิการ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประชาสัมพันธ์สิทธิคนพิการ คนพิการ คือ บุคคลที่มีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือ จิตใจคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งนี้ เพราะคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในทกๆด้าน แต่ในทุกๆสังคมมิได้มีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมกันทั้งหมดยังมีบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งมีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางด้านร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต    การประกอบอาชีพ และการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคม ซึ่งเราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า
-ประเภทและลักษณะของคนพิการ-
๑.คนพิการทางการมองเห็น
๒.คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
๓.คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
๔.คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
๕.คนพิการทางสติปัญญาหรือการรับรู้ ๖. ความพิการทางการเรียนรู้
๗.ความพิการทางออทิสติก

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2563 เวลา 11.15 น. โดย คุณ มะลิวัลย์ สุขแจ่ม

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435