หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/xiqncy
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

แจ้งประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มารับบริการหรือผู้มีสวนได้ส่วนเสียภายนอก ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  แจ้งประชาสัมพันธ์  โดยให้ผู้ที่มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code  แล้วประเมินด้วยตัวเอง โดยเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าสู่ระบบแล้วจะต้องยืนยันตนเองด้วย การกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ได้ผลการประเมินมีคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น

   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
   https://itas.nacc.go.th/go/eit/xiqncy
    

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 11.45 น. โดย คุณ มะลิวัลย์ สุขแจ่ม

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435