หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมเวทีประชาชนของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านดงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจตำบลบ้านดง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงรายงานการประชุมเวทีประชาชนของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านดงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจตำบลบ้านดง ครั้งที่ 1/๒๕62 วันที่ 30 มิถุนายน  ๒562เวลา 13.0๐ น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านดง  
(ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจตำบลบ้านดง)

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 15.55 น. โดย คุณ มะลิวัลย์ สุขแจ่ม

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435