หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นให้กับข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 20
 


 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย (จัดกิจกรรมวันที่ 30 มกราคม 2563) [ 24 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 15
 


 
โครงการทำแนวกันไฟ (จัดกิจกรรมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563) [ 24 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 1/2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 21
 


 
โครงการกีฬาหนูน้อยสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น (วันที่ 10 กันยายน 2562) [ 25 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 77
 
 
     


 
โครงการชุมชนเติบโตด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 วันที่ 11 กันยายน 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 56
 


 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (วันที่ 6 สิงหาคม 2562) [ 14 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 85
 
 
     


 
โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 103
 


 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อัคคีภัย) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 570
 
 
     


 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็ก วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 113
 


 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 202
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 

เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435