หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการกีฬาหนูน้อยสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น (วันที่ 10 กันยายน 2562) [ 25 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 41
 


 
โครงการชุมชนเติบโตด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 วันที่ 11 กันยายน 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 20
 
 
     


 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (วันที่ 6 สิงหาคม 2562) [ 14 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 58
 


 
โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 56
 
 
     


 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อัคคีภัย) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 512
 


 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็ก วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 52
 
 
     


 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 159
 


 
โครงาการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 230
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา [ 2 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 268
 


 
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 2 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 182
 
 
     


 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและยุงลาย [ 2 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 177
 


 
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิต [ 2 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 182
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 

เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435