หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงนาหล่ม หมู่ที่ 4 [ 28 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 4
 


 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 4
 
 
     


 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กเล็ก [ 28 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 4
 


 
งานสาธารณสุขของอบต. บ้านดงร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลชาติตระการ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง [ 17 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 4
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 14-16 กันยายน 2563) [ 17 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 5
 


 
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 3