หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงนาหล่ม หมู่ที่ 4 [ 28 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 7
 


 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กเล็ก [ 28 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 7
 


 
งานสาธารณสุขของอบต. บ้านดงร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลชาติตระการ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง [ 17 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 14-16 กันยายน 2563) [ 17 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 4
 
 
     


 
โครงการให้ความรู้ การคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน วันที่ 9-10 กันยายน 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 8
 


 
มอบใบประกาศเกียรติบัตรครัวเรือนปลอดยาเสพติด 16 หมู่บ้าน [ 11 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 4
 
 
     


 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนภาคประชาชน [ 8 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 4
 


 
โครงการสร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน ณ บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 12 [ 24 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 6
 
 
     


 
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 [ 13 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 6
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงร่วมกับทีมงาน อสม. ม.9 กำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นสารเคมีกำจัดยุงรัศมี 100 เมตร บ้านผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก [ 29 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 3
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 

เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435