หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 
 


นายวิเชียร มุสิกร
ประธานสภา อบต.
 


นายศิริศักดิ์ เลิศสงคราม
รองประธานสภา อบต.


นางสาวนวลศรี ยอยยิ้ม
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายสุภาพ สังข์เครืออยู่
สมาชิกสภา หมู่ที่1


นางโนวัลยิน นวลอยู่
สมาชิกสภา หมู่ที่1


นายประคอง พุทธนาค
สมาชิกสภา หมู่ที่2


นางสาโรจน์ อุ่นเมือง
สมาชิกสภา หมู่ที่2


นายธนวัฒน์ ลื้อขัน
สมาชิกสภา หมู่ที่3


นายชนะ จันทราชมงคล
สมาชิกสภา หมู่ที่3


นายเผ่า มะลิวงษ์
สมาชิกสภา หมู่ที่4


นางเพ็ชรรินทร์ คำนิล
สมาชิกสภา หมู่ที่4


นายอดิเรก กลิ่นขาว
สมาชิกสภา หมู่ที่5
 

เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435