หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (อายุ 3 - 5 ปี) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านาตาจูม จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 2363 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงรบกวนด้านปศุสัตว์ (Cypermetrin 25%) แผนงานงบกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) สายบ้านเนินทอง - บ้านใหม่เจริญทรัพย์ (ข้ามห้วยปลาสุด) หมู่ที่ 5 บ้านเนินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) สายแยกซำต้อง - ห้วยแบ่ง หมู่ที่ 2 บ้านนาซาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำใบปลิวเกร็ดความรู้ด้านภาษีป้าย และแผ่นพับภาษีป้าย แผนงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสุวรรณ งวดเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการสำรวจภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำทองน้อย งวดเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2564 จำนวน20คน คนละ20บาท จำนวน1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นแบบล้อจักรยาน แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริิม (นม)สำหรับนักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (17 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (17 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10และะพระบรมราชินี แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาสถาบันทางการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมระบบเบรค รถบรรทุกน้ำส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ 9085 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนภายในโรงเรียน สังกัด(สพฐ.)ภาคเรียนที่ 1/2562 (เปิดเทอม) จำนวน 735 คน จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]

<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)  
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820