หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสุวรรณ งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำทองน้อย งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง งวดเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขทะเบียน 482-63-0052 แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาจูม งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11