หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง งวดเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ชนิดขาว-ดำ แผนงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ชนิดขาว-ดำ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แผนงานงบกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาจูม หมู่ที่ 6 บ้านนาตาจูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อการใช้ในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แผนงานงบกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8