หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดเย็บผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)อขงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสุวรรณ งวดเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 2640 พิษณุโลก แผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง งวดเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17