หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำทองน้อย งวดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ 9085 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง งวดเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาจูม งวดเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสุวรรณ งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) [ 25 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวม 1 หลัง 200 ตารางเมตร ค.ส.ล 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28