หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาสถาบันทางการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมระบบเบรค รถบรรทุกน้ำส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ 9085 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนภายในโรงเรียน สังกัด(สพฐ.)ภาคเรียนที่ 1/2562 (เปิดเทอม) จำนวน 735 คน จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง แผนงานเคหะและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]

  (1)