หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อของขวัญของรางวัลโครงการสืบสานวัฒนธรรมสร้างสายใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านนาตาจูม) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านดง) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.เนินสุวรรณ) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.น้ำทองน้อย) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขก 1417 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขก 1417 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านน้ำทองน้อย) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านนาตาจูม) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านดง) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.เนินสุวรรณ) แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล แผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระะบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ 2363 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำทองน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำทองน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 20
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820