หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านดง 214 243 457 168  
2   บ้านนาซาน 172 156 328 116
  3   บ้านห้วยน้ำปลา 192 179 371 113  
4   บ้านนาหล่ม 409 378 787 239
  5   บ้านเนินทอง 179 191 370 149  
6   บ้านนาตาจูม 344 338 682 272
  7   บ้านเนินพยอม 232 248 480 148  
8   บ้านท่าสวนยา 194 220 414 146
  9   บ้านน้ำทองน้อย 286 311 597 168  
10   บ้านห้วยน้ำอุ่น 169 172 341 114
  11   บ้านชุมแสง 220 235 455 159  
12   บ้านห้วยน้ำเย็น 169 159 328 154
  13   บ้านตีนตก 262 238 500 297  
14   บ้านใหม่เจริญทรัพย์ 375 342 717 294
  15   บ้านเนินสุวรรณ 485 449 934 340  
16   บ้านเนินต้อง 256 265 521 149
    รวมทั้งสิ้น 4,158 4,124 8,282 3,020
เปรียบเทียบจำนวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 - 2557 )
 
 
  แบ่งตามสภาพภูมิอากาศได้เป็น 3 ฤดู คือ
 
ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม อากาศร้อนชื้นอุณหภูมิเฉลี่ย 35-40 องศาเซลเซียส
 
ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม มีฝนตกชุกหนาแน่น เฉลี่ยประมาณ 1,250 มิลลิเมตร
 
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 7 - 25 องศาเซลเซียส
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าว, ข้าวโพด, ยางพารา, ปาล์ม, ถั่วตระกูลต่างๆ และพืชผักสวนครัว พืชสวน ได้แก่ ส้มเขียวหวาน, มะขามหวาน, มะม่วง, ลำไย, เงาะ ฯลฯ การปศุสัตว์ เช่น โค, สุกร และไก่ ส่วนมากเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและใช้งาน การเลี้ยงเพื่อการค้ายังมีน้อย
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820