หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 
 
 
  บ้านดงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2282 โดยราษฎรที่อพยพมาจากประเทศลาว และราษฎรไทยที่อพยพมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ มาอยู่รวมกันตั้งรกรากอยู่ที่บ้านดงเพราะเห็นว่าพื้นที่มีความ อุดมสมบูรณ์มาก เมื่อปี พ.ศ. 2357 มีการจัดตั้งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 บ้านดงครั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอนครไทย แบ่งการปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน ต่อมาถูกรวมกับตำบลป่าแดง และเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประกาศยกฐานะการปกครอง เป็นตำบลบ้านดง
 
 
 
  ปี 2539 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง” สำนักงานตั้งอยู่ ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอชาติตระการ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอชาติตระการถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประมาณ 23 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 95 กิโลเมตร
 
 
 
   

ภาพ ตรา คือ เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตามแบบฝีพระหัตถ์ เจ้าพระยานริศรานุวัติวงศ์

อักษรย่อ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คือ อบต. บ้านดง
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170 มีเนื้อที่ประมาณ 316 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 197,500 ไร่
 
 
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงมีประชากรทั้งสิ้น 8,282 คน
 
แยกเป็นชาย จำนวน 4,158 คน คิดเป็นร้อยละ 50.21
 
แยกเป็นหญิง จำนวน 4,124 คน คิดเป็นร้อยละ 49.79
 
มีจำนวนครัวเรือน 3,020 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 26.20 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขันและตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าแดงและตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลชาติตระการและตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน  
 
 
 
  โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภูเขาเชิงลาด มีที่ราบ บริเวณเชิงเขา มียอดเขาสูงสุด คือ ภูเขาทอง สูงประมาณ 1,105 ฟุต มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำน้ำคลึง ห้วยลำพาน และอ่างเก็บน้ำนาหล่ม เป็นเนินสูงต่ำสลับกัน และพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังและดินร่วน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820