หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 
 


นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
โทร : 093-2133749
 


นางสาวคณิตา พรมภาพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
โทร : 084-8223959


นายสมพงษ์ มะลิวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
โทร : 095-6408237
 


นายรณชัย สุขคำภา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
โทร : 080-6588385
 

 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820