หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อมูลเชิงสถิติการดำเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ และการบริการสาธารณะ รอบปี 2560 - 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 28  
 
รายรับขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 28  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 25  
 
งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 [ 23 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)  
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435